Kompania

LBL pack shpk prodhon një gamë të plotë të kontenierëve të lëmuar
gjysmë të ngurtë me pllaka alumini, rrotulla alumini, cilifon
dhe letra furrë për paketimin e ushqimit .
Ne ofrojmë cilësi të lartë, paketim të fuqishëm të fletëve të aluminit për shumë aplikime industriale,
si dhe për sektorët profesionistë dhe konsumatorë.
Ekipi ynë i zhvillimit me përvojë është fokusuar në zgjidhjet novatore
inovative të dizajnuara me porosi të zhvilluara në bashkëpunim me
të dy shitësit dhe përpunuesit e ushqimit.