Kompania LBL Pack

LBL pack shpk prodhon një gamë të plotë të kontenierëve të lëmuar gjysmë të ngurtë me pllaka alumini, rrotulla alumini, cilifon dhe letra furrë për paketimin e ushqimit .
Ne ofrojmë cilësi të lartë, paketim të fuqishëm të fletëve të aluminit për shumë aplikime industriale, si dhe për sektorët profesionistë dhe konsumatorë.
Ekipi ynë i zhvillimit me përvojë është fokusuar në zgjidhjet novatore inovative të dizajnuara me porosi të zhvilluara në bashkëpunim me të dy shitësit dhe përpunuesit e ushqimit.